Category: Lifestyle

Jangan Pernah Merokok di Kawasan Ini di Yogyakarta

Banyaknya himbauan untuk berhenti merokok yang akhir-akhir ini digalakkan oleh pihak pemerintah pun akhirnya berbuntut pada larangan merokok di sembarang tempat. Bahkan di beberapa daerah, pemerintah daerah sengaja memberikan larangan keras terhadap perokok di kawasan-kawasan tertentu. Bahkan, pemerintah daerah sampai memberikan peraturan serta sanksi yang jelas mengenai kawasan tempat mana saja yang dilarang untuk merokok,…

Powered by moviekillers.com